Borettslag _ Liatun Borettslag _ Bergen

Liatun borettslag

Liatun borettslag består av 186 tilnærmet like 3 roms leiligheter bygget på sen 1960-tall.

Fra 2018 – 2021 gjennomgikk borettslaget en oppgradering av leilighetene og de utvendige fellesarealene.

Nye bad, nytt ventilasjonsanlegg og nye vann, avløp og varmeledninger i leilighetene.

Oljekjelen er byttet ut med varmepumpe fra 33 borehull i området rundt boligblokkene.

Det er etablert nye avfallstasjoner med nedkast i nedgravde containere.

Diverse utvidelser av parkeringsarealene, tørrsteinsmurer og gangveier med bro over eleven som renner gjennom borettslaget.

Novaform sitt oppdrag i prosjektet var å overta anlegget fra annet firma og besørge det ferdigstilt inkludert reklamasjonsbefaring.

Kort om jobben

Kunde: Liatun Borettslag

År: 2018 - 2021

Segment: Bygg

Kategori: Bolig, Boligblokker

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 110 Mnok

Oppgaver: Prosjektledelse, Byggeledelse, SHA Koordinator