Lerøy-Sjøtroll-Kjærelva-1140x760

Lerøy Sjøtroll, kjærelva – Settefiskanlegg

Riving av all eksisterende bygningsmasse, oppføring av to nybygg på totalt 14 600m² BYA.  Som består av klekkeri, startforingsavdelinger, påvekstavdelinger, presmoltavdelinger, smoltavdelinger, avløp/slambehandling, ensilasjeanlegg, foringsanlegg, sjøvannsinntak med vannbehandling, samt en administrasjonsdel med kontorer, kantine, møterom og hybler.Boligrigger, kantine og kontorbrakker for opptil 120 personer. Sjøfylling, muring og plastringsarbeid. Omlegging eksisterende vann og avløp. Nye inntaksledninger 1km Ø710mm i sjø og ferskvann.

Kort om jobben

Kunde: Lerøy Sjøtroll, Kjærelva AS

År: 2017- p.d.d

Segment: Industri

Kategori: Akvakultur, Landbasert akvakultur

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 720 mill

Oppgaver: Byggherreombud, SHA Koordinator

Bilder