Kanutten_bhg

Læringverkstedet

Novaform har siden 2015 vært involvert med forskjellige resurser i mange oppdrag ved i overkant av 20 barnehager for Læringsverkstedet. Dette gjelder blant annet:

  • Gardstunet barnehage
  • Kanutten barnehage
  • Læringsverkstedet Alversund
  • Valen barnehage

Disse oppdragene har omfattet søknadsprosesser, due diligens ved kjøp og overtakelser, ombygginger, oppgraderinger, tilbygg og nybygg, samt oppfølging på vegne av eiendomssjef og prosjektutviklere i store og mindre saker rundt om i fylket.

Kort om jobben

Kunde: Læringsverkstedet AS

År: 2015 - d.d

Segment: Bygg

Kategori: Barnehage, Formålsbygg

Region: Vestland

Oppgaver: Ansvarlig søker, Prosjektledelse, Byggeledelse, Byggherre-rådgivning, SHA Koordinator