charging-station-4303528_1280

Lad i Oslo

Bymiljøetaten har som mål å etablere totalt 339 ladeplasser for elbiler i 2023. Lokasjonene planlegges fortløpende og ut i fra følgende kriterier:​

  • Kapasitet i strøm​
  • Eksisterende infrastruktur​
  • Trafikale hensyn​
  • Type boligstruktur​
  • Henvendelser/ønsker​
  • Dekningsgrad​
  • Offentlige parkeringsmuligheter​
  • Andre planlagte formål i området​
  • Pris for utbygging​

Dette gjøres som et tiltak for å tilrettelegge ladeinfrastruktur for privatbiler, for å få en ​
høyere andel av bilparken elektrifisert, som en ​
del av Oslo Kommunes klimastrategi​

Kort om jobben

Kunde: Oslo kommune Bymiljøetaten

År: 2022 - 2023

Segment: Samferdsel

Kategori: Bærekraft

Region: Oslo

Prosjektkostnad: 50 MNOK

Oppgaver: Prosjektledelse, Byggeledelse