20230221_144900

Kronstadtunnelen

I sammenheng med utbyggingen av bybanen til Fyllingsdalen ble Kronstadtunnelen utvidet og ombygget fra å være en utdatert og utfaset togtunnel fra tidlig nittenhundretall, til å bli en moderne gang- og sykkeltunnel. Dette involverte utvidelse av tunnelløp, bygging av en ekstra portal gjennom løsmasser, samt oppgradering til moderne standard mhp. Lys, bergsikring, vann- og frostsikring og vegbygging.

Novaform bidro med kontrollingeniør på tunnel, hvor han bidro både innenfor tunneldriving både i berg og løsmasser, samt øvrig grunnarbeid, VA og vegbygging.

Veidekke fikk rekordhøy miljøscore for Bybanen-prosjekt • Byggeindustrien

Kort om jobben

Kunde: Bybanen Utbygging

År: 2022

Segment: Samferdsel

Kategori: BREEAM-sertifisert, Gang- og sykkelvei, Tunnel (overflate)

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 920 Mnok

Bilder