Kletten

Kletten gang- og sykkeltunnel

AG Tunnel har bygd tunnelen for Førdepakken, der Statens vegvesen leder byggearbeidet. Tunnelen er på 430 meter, og et unikt og dynamisk lysanlegg gjør tunnelen til en attraksjon.

Den nye tunnelen er 430 meter lang, med to adskilte sykkelfelt, og et fortau for gående. I taket er det montert en spesiell effektbelysning, som gjør at en bølge av lys flyter innover i tunnelen når første fotgjenger eller syklist går inn. Kommer det noen fra motsatt side, drar han eller hun med seg en ny lysbølge. På den måten kan de som er i tunnelen merke om det kommer møtende trafikk, eller om noen kommer opp bak.

│OPPDRAGETS OMFANG:

Rundt 3000 lastebillass med stein er kjørt ut i løpet av byggingen, og byggetiden har vært på ett år og tre måneder. Tunnelen har et tverrsnitt på 5,5 meter.

Kort om jobben

Kunde: AG Tunnel AS

År: 2022

Segment: Samferdsel

Kategori: Gang- og sykkelvei, Tunnel

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 110 Mnok

Oppgaver: Prosjektledelse