IMG_1800

Kilden senter – Ombygging 3. etg

Kilden senter er et kombinasjonsbygg på ca 5 000 m2 oppført på 80 tallet.

3. etg i bygget er bestående av ulik næringsvirksomhet. Prosjekt innbefattet rehabilitering av 1 700 m2 næringsareal tilpasset til nye leietakere med spesielle behov. Leietakere er kommunale hjemmehjelpstjenester, hjemmesykepleie og fysio terapi tjenester samt privat klinikk for fysioterapi tjenester.

Bearbeiding og tilpasning av teknisk anlegg og etablering av ny planløsning fra råbygg til ferdige lokaler.

Bearbeiding og tilpasning av teknisk anlegg og etablering av ny planløsning fra råbygg til ferdige lokaler.

Entrepriseform var delte totalentrepriser.

Kort om jobben

Kunde: Aberdeen Asset Management

År: 2018

Kategori: Helsebygg, Klinikker, Kombinasjonsbygg, Kontorbygg

Region: Vestland

Prosjektkostnad: Konfidensielt

Oppgaver: Prosjektledelse, Byggeledelse, SHA Koordinator

Bilder