DJI_0031 (002)

Jærhagen

Utvidelse av kjøpesenter med tilhørende anlegg rundt som parkering, park og omlegging av vegnett.

Jærhagen blir da et av de største kjøpesentrene i distriktet.Bruttoarealet vil gå fra dagens 25 000 kvm til 65 000 kvm. Utleieareal vil gå fra 17 500 kvm til 50 000 kvm. Åpning av nye Jærhagen som er satt til november 2018.

Kort om jobben

Kunde: Coop Klepp Eiendom AS

År: 2015 - 2018

Segment: Bygg

Kategori: Kjøpesenter, Kontor/næring

Region: Rogaland

Prosjektkostnad: Konfidensielt

Oppgaver: Byggeledelse, Byggherreombud

Bilder