IS-4

Innseilingå

Tomten det bygges på tilhører opprinnelig Henriksen Oljetransport og ligger sentralt ved innseilingen til Stavanger, langs østre sjøside av Kalhammaren – et markant høydedrag som danner fortsettelsen av Bjergsted sitt høydedrag fra indre Vågen. Bebyggelsen som vil bestå av 117 leiligheter er synlig fra sentrum og blir en del av det visuelle bybildet. Fordelt på fem bygg blir dette prosjektet en del av byens ansikt i innseilingen – og med det også et nytt maritimt landemerke.

Kort om jobben

Kunde: Kalhammeren Boligutvikling AS

År: 2014 - 2016

Segment: Bygg

Kategori: Bolig, Boligblokker

Region: Rogaland

Prosjektkostnad: Konfidensielt

Oppgaver: SHA Koordinator, Byggelånskontroll

Bilder