Oversiktsbilde Hop VGSx

Hop Videregående skole

Ombygging og utvidelse av skolebygg to etasjer. 

Oppgradering av bygg fra 70-årene, bygget nytt bygg mellom to eksisterende skolebygninger og åpnet opp, slik at hele er nå ett bygg, delvis rehabilitering av eksisterende. ​

Nytt ventilasjonsanlegg i hele bygget og nye fasader, litt utenomhusarbeider. Totalentreprise for bygg og tekniske fag. NS 8407.​

​I administrasjonsbygget har vi vært delaktig i etablering av nytt ventilasjonsteknisk anlegg.  Kostnad 1 MNOK​

​I området har det tidligere vært opparbeidet veisystemer som har en mengde rekkefølgekrav for å få ferdigattester på flere bygg i området. Her har vi hatt rollen som byggherreombud. Dette arbeidet er nå inne i avslutningsfasen​ (2023).

Kort om jobben

Kunde: Blå Kors Eiendom

År: 2019 - 2023

Segment: Bygg

Kategori: Formålsbygg, Undervisning

Region: Vestland

Oppgaver: Byggherreombud, Byggeledelse, SHA Koordinator