9fa6c731c6c35b8f27367ef836e2af41

Haraldsplass parkeringsanlegg i fjell

Nytt parkeringsanlegg i fjell utført i totalentreprise. Adkomsttunnel, gangtunnel og 2 parallelle fjellhaller sprengt inn under eksisterende sykehus i full drift. Kapasitet 350 biler fordelt på 6 parkeringsdekker. Heis, HC plasser og 35 el-bilplasser i anlegget. Novaform Bergen har hatt ansvar for prosjektledelse i den avsluttende anbudsfasen og ansvar som byggherreombud og SHA koordiantor for prosjektering og utførelse frem til overtakelse.

Kort om jobben

Kunde: Haraldsplass Diakonale Stiftelse

År: 2013 - 2016

Segment: Anlegg

Kategori: Fjellhaller

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 150 mill

Oppgaver: Byggherreombud, SHA Koordinator

Bilder