IMG_6826

Haraldsplass MR lab-støytiltak

Tiltak mot støy fra MR maskin i drift. Oppbygging av støygulv og støydempende vegger, støytiltak rundt dører mot operatørrrom og kontorer . Innhenting av leverandører og oppfølging av tiltakene frem til ferdigstilling.

Kort om jobben

Kunde: Haraldsplass Diakonale sykehus

År: 2016

Segment: Bygg

Kategori: Helsebygg, Sykehus

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 0,5 mill

Oppgaver: Prosjekterings-ledelse, Byggeledelse