Oversiktsbilde av hvordan gatearealet skal brukes.

Grefsenveien sykkeltilrettelegging

Grefsenveien mellom Disen holdeplass og Myrerskogveien skal oppgraderes med opphøyde sykkelfelt og ny overvannsløsning. Det er utarbeidet byggeplan for tiltaket fra Disen Holdeplass til Myrerskogveien, som er en strekning på omkring 1,8 km.

Det skal tilrettelegges for opphøyd sykkelfelt og utvidelse av fortau. Overvannsanlegget skal i tillegg oppgraderes. Det skal også tilrettelegges for tosidig føringsveier for ny belysningskabel, samt elektrokabler for fremtidig behov.

Tiltakene skal etableres innenfor gjeldende regulering. Grefsenveien er 16-17 m bred med trikk og bil i samme trasé.

Kort om jobben

Kunde: Oslo kommune Bymiljøetaten

År: 2023 - 2024

Segment: Infrastruktur, Samferdsel

Kategori: Gang- og sykkelvei, Vann - Avløp (VA)

Region: Oslo

Prosjektkostnad: 230 MNOK

Oppgaver: Prosjektledelse