Gjøsund

Gjøsund havn

I Gjøsundet mellom Vigra og Valderøya like utenfor Ålesund er det planer om en stor havn primært for fiskeriflåten, men også for andre kommersielle fartøy. Gjøsund utvikling AS som er eid av Giske kommune og private aktører arbeider aktivt med å realisere storprosjektet.

Det planlegges et stort fryseri og en egen auksjonshall for fisk, skipsbase, tungløftkai og plass for bedrifter med tilknytning til fiskeri og sjøfart. Eksisterende spoolbase vil også opprettholdes. Prosjektet har en klar miljøprofil der man vil satse på energi fra solceller og gass. Det ønskes etablert et mottak for restråstoff (fiskeslo) som det vil produseres biogass av. Det planlegges tankanlegg og fyllestasjon for gassdrevne fartøy. Flere fartøy i både fiskeriflåten og den øvrige kommersielle skipsflåten bygges nå med framdriftssystemer for gass.

Novaform er med i tidligfase og har i tett samarbeid med Gjøsund Utvikling AS utviklet en 3D modell av havnen basert på erfaringer fra andre havneanlegg vi har vært involvert i.

Kort om jobben

Kunde: Gjøsund Utvikling AS

År: 2021->

Segment: Marin

Kategori: Kai

Region: Møre og Romsdal

Prosjektkostnad: Konfidensielt