Gartnerløkka modell 10

Gartnerløkka Park

Parken Gartnerløkka på Grønland i Oslo er en bydelspark som driftes av Bydel Gamle Oslo, og som nå er under oppgradering som en del av områdesatsningen til Oslo Kommune.

Parken oppgraderes med arrangementsstrøm for utekino m.m, det skal ny og bedre belysning, oppgraderte dekker og nye trær og grønt. Overvannshåndtering og mer tilrettelagt for barnefamilier. Satsningen er den del av en større plan som oppgraderer og anlegger nærparker i området slik at de blir mer attraktive for bruk av byens beboere, særlig beboere i nærområdet. 

Kort om jobben

Kunde: Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo

År: 2022 - 2024

Segment: Anlegg

Kategori: Formålsanlegg, Park og torg

Region: Oslo

Prosjektkostnad: 18 Mnok

Oppgaver: Prosjekterings-ledelse, Byggeledelse

Bilder