IMG_6169

Fugleskjærskaia – kai d

Novaform har hatt byggeledelse og SHA koordinering i dette rehabiliteringsprosjektet. Prosjektet gjelder en 165 m lang dypvannskai i Florø sentrum har fått erosjonsskader og store betong- og korrosjonskader.  

Omfattende rehabiliteringsarbeid gjennomføres, blant annet: 

  • To felt i kaidekket rives og gjenoppbygges 
  • Kaidragere, kaidekke og overgangsplate meisles inn til frisk betong ved bruk av mekanisk meisling og vannmeisling
  • Montasje av katodisk korrosjonsbeskyttelse som så dekkes inn med høyverdig sprøytebetong 

Det er krevende tilkomst til deler av kaien, og det er etablert hengestillas under hele kaien.

Erosjonssikring utføres ved ensidig forskaling og eventuelt utlegging av betongmadrasser i fylling under overgangsplate og innpumping av betong i løsmasser. 

Tidevann, bølger (ved dårlig vær) og passerende båttrafikk generelt har medført ekstra fokus på SHA.

Kort om jobben

Kunde: Florø Hamn KF

År: 2022-23

Segment: Marin

Kategori: Kai, Marine betongkonstruksjoner

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 26.mill kroner

Oppgaver: Byggherreombud, SHA Koordinator

Bilder