0002

Forum plus

Kombinasjonsbygg med skole, treningssenter og kontor. Leietakere: Wang ung skole, Stavanger Hjemmebaserte tjenester og Rogis treningssenter.

Kort om jobben

Kunde: Union Eiendomskapital

År: 2018-2019

Kategori: Formålsbygg, Kombinasjonsbygg, Kontor/næring, Kontorbygg, Undervisning

Region: Rogaland

Prosjektkostnad: 110 MNOK

Oppgaver: Byggherreombud

Bilder