Fornebubanen 2

Fornebubanen, ny t-banestrekning

Oppdraget er prosjektcontroller for Fornebubanen. Det er planlagt at oppdraget omfatter arbeid både med den overordnede prosjektstyringen og som prosjektcontroller i flere delentrepriser. 100% stilling. 

Prosjektet omfatter bygging av en ny T-banestrekning i tunnel mellom Fornebu og Majorstuen med seks stasjoner, alle under bakken. Deler av traseen ligger i Oslo kommune og deler i Bærum kommune. Regulert trase er ca 7,7 km.

Kort om jobben

Kunde: Fornebubanen

År: 2022

Segment: Samferdsel

Kategori: Bane

Region: Akershus, Oslo

Prosjektkostnad: 23,3 mrd NOK