10

Flesland renseanlegg

Anleggsledelse for alle betongarbeider og store tekniske innredningsarbeider av Bergen kommune VA etatens største renseanlegg i fjell

Kort om jobben

Kunde: NCC Construction

År: 2014-2015

Segment: Anlegg

Kategori: Fjellhaller

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 300 mill

Bilder