Image[1]

Fantoft Park

Kort om jobben

Kunde: Studentsamskipnaden på Vestlandet, SAMMEN​

År: 2018-2021

Segment: Anlegg

Kategori: Formålsanlegg, Park og torg

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 35 Mnok

Oppgaver: Byggeledelse, SHA Koordinator, Prosjekterings-ledelse, Tilbudsleder