2

Danielsen ungdomsskole Osterøy

Skole drives i dag i kombinasjon modulbygg og tidligere bedehus. Nytt bygg skal etableres i tilknytning til eksisterende bedehus, mens modulbygg skal avvikles og fjernes. Full skoledrift i byggeperiode. Tilbygg på ca 900 m2 med bygg utformet med bæresystem i betong og treverk. Nytt teknisk anlegg med varmeanlegg fra jordvarme. Eksisterende bygg skal rehabiliteres og ventilasjonsanlegg flyttes til teknisk rom i tilbygg. Varmeanlegg i eksisterende bygg kobles til nytt varmeanlegg fra jordvarme. Prosjekt tilbygg gjennomføres som totalentreprise, rehabilitering eksisterende bygg gjennomføres som delte entrepriser.

Kort om jobben

Kunde: Egill Danielsen Stiftelse

År: 2018-2019

Kategori: Formålsbygg, Undervisning

Region: Vestland

Prosjektkostnad: Konfidensielt

Oppgaver: Byggherreombud, Prosjektledelse, Byggeledelse, SHA Koordinator

Bilder