Frekhaug

Danielsen ungdomsskole Frekhaug

Etablering av ny ungdomsskole på Frekhaug til 240 elever. Bygget oppføres over 2 etasjer og er på 1935 m2 BRA, og erstatter skoledriften som var lokalisert i 2 modulbygg på samme sted. Lean er lagt til grunn som gjennomføringsmetodikk.

Kort om jobben

Kunde: Egill Danielsen Stiftelse

År: 2018 - 2022

Segment: Bygg

Kategori: Formålsbygg, Undervisning

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 65 Mnok

Oppgaver: Byggherreombud, Prosjektledelse, Prosjekterings-ledelse, SHA Koordinator