IMG_3811

Bybrua i Stavanger

Stavanger bybrua er en del av fylkesveinettet i og rundt Stavanger.

Stavanger bybru skal gjennomgå en omfattende rehabilitering av stålkonstruksjonen.

Dette omfatter i hovedsak brukassen og bærekablene. I tillegg utføres det arbeider med overvannsanlegget, betongrehabilitering av fundamenter, utskifting av fuger, rehabilitering av sadel, innfesting rekkverk og oppgradering av gangbane. Brua har en meget spesiell brukonstruksjon, og arbeidet er i seg selv meget utfordrende. 

Høye krav ved brufornying på bybrua i Stavanger • Byggeindustrien

Kort om jobben

Kunde: Stavanger Fylkeskommune

År: 2022-2024

Segment: Samferdsel

Kategori: Bro

Region: Rogaland

Prosjektkostnad: 50 Mnok

Oppgaver: Byggeledelse, SHA Koordinator, Kontrollingeniør