bybanen_1580x480

Bybanen fase 4 Sentrum – Fyllingsdalen

Novaform er engasjert som hovedbyggeleder for delstrekning 1 fra Bystasjonen til Kronstad. Dette er 1 av 3 delstrekninger på den nye bybanesporet fra Sentrum til Fyllingsdalen.  Dette er et omfattende baneprosjekt med bybanetrase både i dagen og i fjell. I tillegg er det omfattende arbeider i tilliggende arealer langs trase. Byggeleder er ansvarlig for arbeider både i dagen og i fjell etter ferdig utsprengt tunnel. Novaform har i tidligere byggefaser hatt flere oppdrag i Bybaneorganisasjonen. Vi er veldig stolte over å være med på Bergens største enkeltstående samferdselsprosjekt siden Bergensbanen. Oppdraget forventes å vare i ca 4 år.

Kort om jobben

Kunde: Bybanen Utbygging

År: 2017-2022

Segment: Samferdsel

Kategori: Bane

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 7,4 milliarder

Oppgaver: Byggeledelse

Bilder