5513-bybanen-birkelandsskiftet-terminal

Bybanen. Delstrekninger Byggefase 3.

SHA koordinator utførelse for Bybanens utbyggingsfase 3 fra Lagunene til Flesland flyplass. Total kostnad ca 3,7 milliarder inkludert verksted og depot. Koordinering for delentreprisene C13 Kokstad-Kokstadflaten, C14 Kokstadflaten-Flyplassterminalen, C23 Leskur og utstyr, C51 Sporlegging hele utbyggingsfase 3. Novaforms representant spesielt hadde ansvar for å ta imot alle nye aktører (norske og utenlandske) på prosjektet og gi de innføring i Bybanens SHA rutiner.

Kort om jobben

Kunde: Bybanen Utybygging.

År: 2015-2016

Segment: Samferdsel

Kategori: Bane

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 3,7 mrd

Oppgaver: SHA Koordinator

Bilder