Bgbibl

Bergen off. bibliotek

Hovedbiblioteket fra 1907-17 er fredet med inventar, alle endringer som berøres av fredningsvedtaket måtte omsøkes Fylkeskonservator. ​

Det ble gjennomført tiltak for å oppgradere Hovedbiblioteket til å kunne ta imot 1000 samtidige besøkende mot tidligere 750 personer. For samtidig å legge til rette for moderne bibliotekdrift og maksimere bruken av areal ble det interne rokeringer av avdelinger/utstillinger, åpning av noen etasjer i Magasin.​

Biblioteket var i drift mens oppgraderingene foregikk.  ​

Prosjektet ble gjennomført som utførelsesentreprise. ​

Kort om jobben

Kunde: Bergen kommune

År: 2021-2022

Segment: Bygg

Kategori: Bibliotek, Formålsbygg, Verneverdig

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 50 Mnok

Oppgaver: Byggeledelse

Bilder