Gatebilde-Welhavensgate-76

Bergen Indremisjons omsorgssenter

Prosjektledelse og prosjekteringsledelse av ombygging fra aldershjem til omsorgssenter for 35 eldre beboere. To ærverdige bygninger fra 1890 i et bystrøk som av antikvariske myndigheter er vurdert å være av nasjonal interesse. Følge opp arkitekt og rådgivere i planleggingen og sammen med byggherre sørge for hensiktmessig planløsning. Utarbeide prisunderlag, innhente og forhandle om tilbud på ombyggingsarbeidet i byggene og glassoverbygg i bakgård. Utarbeide budsjett og avklare endelige tiltak med eiere, byggemyndigheter, vernemyndigheter, arbeidstilsyn og helseetat i Bergen kommune. Bygget var i drift med redusert beboerantall igjennom hele ombyggingen. Oppfølging av byggeprosessen som prosjektleder og SHA koordinator.

 

Kort om jobben

Kunde: Bergen Indremisjon

År: 2016-2019

Segment: Bygg

Kategori: Formålsbygg, Omsorgsbolig, Verneverdig

Prosjektkostnad: 43 mill

Oppgaver: Prosjekterings-ledelse, Ansvarlig søker, Prosjektledelse, SHA Koordinator