Aure PS

Aure Politistasjon

Aure kommune bygger ny politistasjon i Aure sentrum. Novaform har bistått byggherre helt ifra starten av prosjektet, og har hjulpet til med utforming av konkurransegrunnlag, gjennomføring av konkurranse, kontrakt og kontrahering, søkerfunksjoner, samt oppfølging av prosjektet i byggefasen som byggherrens representant og SHA-koordinator. 

Det er et eksisterende bygg i sentrum som skal bygges om. I arbeidet ligger det også en del riving og reising av nye elementer. I tillegg til innvendig ombygging, skal fasaden rehabiliteres i sin helhet. Det skal også etableres et tilbygg som skal huse politiets tjenestebiler. 

Kort om jobben

Kunde: Aure Kommune

År: 2023 - 2024

Segment: Bygg

Kategori: Formålsbygg

Region: Møre og Romsdal

Prosjektkostnad: 20 MNOK

Oppgaver: Byggherrens representant, SHA Koordinator