27

Multi Marine AS

Multi Marine holder til på Averøy, midt mellom Kristiansund og Molde. Bygget oppføres med lager, verksted, vaskehall, administrasjonsdel og utendørs vaskeplass. Grunnarbeidet innebar noe masseuttak og sprenging.