Vår historie

DER DET HELE STARTET

Med base i Risavika Havn og kontorer i en brakkerigg ble forløperen til Novaform, Dimensjon Prosjektledelse, opprettet i 2007. Fra brakkeriggen la Christian Becker og Edvard Hagman planer og oppdragene begynte å rulle inn fra både Risavika og ellers i Stavanger-regionen. I 2010 kom Sturla Helgason og Jan Olav Djuvsland inn på eiersiden. På dette tidspunkt hadde selskapet blitt 15 ansatte og skiftet navn til Novaform – eventyret var i gang.​​​​​​​

VEIEN VIDERE

I 2013 kom to nye selskap, Bergen og Haugesund, til som selvstendige Novaform selskap. Denne utvidelsen ble starten på en større satsning, og i 2019 ble det opprettet administrasjon og selskapene organisert i regioner for å håndtere den kommende veksten. Ekspansjonen er i gang for fullt, nye kontorer opprettes og i dag finnes Novaform på 17 ulike lokasjoner, fra Harstad i nord til Eigersund i sør og Oslo i øst. 

​​​​​​​Kulturbygging spesialisering og effektivisering har stått sentralt i utviklingen av Novaform. For veien videre ønsker vi å styrke konsern- og støttetjenestene og sørge for at nye kontorer innlemmes i eksisterende driftsstruktur og ikke minst organisasjonskultur. Vi vil fremstå som ETT rendyrket Novaform og vi er KLAR! 

FRA 2 TIL 100 ANSATTE PÅ 15 ÅR

Historien om Novaform kort oppsummert