DNB

Novaform er engasjert for ombygging av DNB sitt hovedkontor i Bergen.

Novaform er engasjert som prosjektleder og byggeleder for ombygging av DNB sitt hovedkontor i Bergen.

Bygget som er sammensatt av 5 bygg kalt bygg A-E, er totalt på 30 000 m2 og det er ca 1700 arbeidsplasser i bygget.

 

Bygget skal klargjøres for å klargjøres for fremleie og hele bygg B og C skal bygges om tilpasset nye leietakere.