JimogHarry

Leder byggingen av ny tørrdokk i Florø

Westcon Yards satser tungt i Florø, og er nå godt i gang med byggingen av en ny tørrdokk til 160 millioner kroner. Investeringen er den største på mange år.

– Dette er et viktig prosjekt for mange. Det er selvsagt viktig for Novaform, men det er enda viktigere for Florø-samfunnet. Den nye tørrdokken innebærer en betydelig kapasitetsøkning noe som igjen sikrer arbeidsplasser i kommunen, sier distriktsleder Nordvest og leder for Novaforms avdeling i Florø, Jim-Tore Kristiansen.

Sprengt kapasitet

Havet har alltid spilt en sentral rolle for kystbyen og på 1800- og 1900-tallet var det fiskeri som var den dominerende næringen. Fiskeri er fortsatt viktig, men i dag spiller både havbruk, olje- og gass og verftsindustri en helt sentral rolle i byen.
Westcon Yards, som nå er i gang med å utvide tørrdokken på verftsområdet i Florø, har den senere tiden sikret seg flere nye kontrakter, blant annet en langsiktig kontrakt med Forsvaret. Kapasiteten i eksisterende tørrdokk er dermed sprengt og behovet for økt kapasitet prekært. I fjor ble det derfor besluttet å sette i gang arbeidet med en ny tørrdokk på 140 x 30 meter, vegg i vegg med dagens tørrdokk.
– Arbeidene startet opp på sensommeren og skal stå ferdige i januar neste år, sier Novaforms byggeleder på prosjektet, Harry Marius Sund.
Prosjektet illustrerer godt den store bredden i Novaforms prosjektportefølje. Selskapets kontorer er for tiden involvert i både vannkraftprosjekter, utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, omfattende infrastrukturprosjekter og byggingen av et grønt sinkverk i Odda.

Håndterte forurensede masser

I Florø følger altså Sund opp byggingen av en stor tørrdokk. Han er byggeleder, og på vegne av byggherre sikrer han at det bygges som avtalt i kontrakt, følger opp framdriften samt at kravene til helse, miljø og sikkerhet ivaretas.
Han forteller at arbeidene startet med sikring av eksisterende kaikonstruksjon, som ligger tett opp mot dokkåpningen til den nye tørrdokken.
– Dette ble sikret ved bruk av rørspunt forankret i fjell. Samtidig som arbeidet med rørspunt pågikk, gikk vi løs på håndteringen av de forurensede massene i grunnen, forklarer Sund. 
Det har vært verftsindustri i Florø i svært mange år. Kravene til hva som gikk ned i grunnen, har ikke alltid vært like strenge som i dag. Før arbeidet med utskytingen av selve tørrdokken kunne komme skikkelig i gang, måtte derfor de forurensede massene renses.
– Alle massene ble kjørt igjennom to sorteringsverk for å få skilt ut finstoffet hvor forurensingen befant seg. Cirka 2500 tonn med forurensede masser ble kjørt til deponi.
Til sammen skal det skytes ut cirka 90.000 kubikkmeter med fjell for å få plass til den nye tørrdokken, noe de nesten er i mål med.
– Rett etter påske gikk vi i gang med betongarbeidene i dokken, forteller Sund.

God fart

Novaforms Florø-kontor ble etablert i 2021, ett år etter at selskapet etablerte seg i Førde. Jim-Tore Kristiansen leder begge kontorene og forteller at utviklingen til avdelingene har vært god.
– Jeg bor i Florø og har et stort nettverk her, så det var derfor naturlig å etablere en avdeling her i tillegg til Førde-kontoret. Begge avdelingene går godt, og til sammen teller vi nå seks medarbeidere, sier Kristiansen.
Til tider har behovet for kapasitet vært større enn de har klart å håndtere på egenhånd. De har derfor fått flydd inn ekstra kapasitet fra andre Novaform-kontor.
– Dette er en av de store styrkene til Novaform. Har vi behov et sted, kan vi hente kapasitet fra andre kontorer. Det gjør oss svært fleksible.
Kristiansen legger imidlertid ikke skjul på at de etter hvert trolig kommer til å rekruttere flere medarbeidere både i Florø og Førde.
– Det langsiktige målet er å vokse, men et litt mer urolig marked, gjør at vi nå avventer litt. På sikt er imidlertid målet å stabilisere de to avdelingene på mellom åtte og ti faste medarbeidere, forteller Kristiansen.

Bred erfaring

De to avdelingene jobber i dag med en bredt sammensatt portefølje av prosjekter, og er involvert i alt fra prosjekter for Statnett til oppgradering av fergekaier for Fjord1.
– Vi jobber fortløpende med oppgradering og elektrifisering av Fjord1s fergekaier. Her har vi vært rundt omkring i Vestland, men også helt opp til Nord-Norge, sier Kristiansen, som legger til at de også var med da Fjord1 nylig totalrehabiliterte sitt hovedkontor i Florø.
– Vi jobber både med nybygg og rehabilitering av kontor- og næringsbygg. Vi har  omfattende erfaring og jobber med en bred portefølje av prosjekter, avslutter Kristiansen.