Union

Samarbeid med Union Eiendomskapital

Etter flere vellykkede prosjekter sammen med Union Eiendomskapital de siste 10 årene har vi nå videreutviklet det
gode samarbeidet.

Novaform har det siste året startet opp i Oslo, hvor vi har dannet et strategisk samarbeid mellom Novaform og Union.

Selskapene har etablert Novaform Øst, som vil dekke østsiden av Norge helt i fra Kristiansand til og med Trondheim.

Dette samarbeidet gir oss mulighet til videre utvikling av selskapet, og er en god anledning til å komme bredere inn mot
det private eiendomsmarkedet og private utviklere.

Hele pressemeldingen kan leses via lenken:
https://union.no/union/nyheter/union-eiendomskapital-styrker-utviklingskompetansen-strategisk-samarbeid-med-novaform