Uavhengig kontroll

Forskriftene krever at byggherren engasjerer kontrollforetak for uavhengig kontroll. Novaform selskapene har sentral godkjenning innen forskjellige fagområder og tiltaksklasser.


Sentral godkjenning:

Byggesaksforskriftens kap. 11 stiller krav til faglige kvalifikasjoner. Sentral godkjenning for ansvarsrett gis til foretak som er kvalifisert til å påta seg oppgaven som ansvarlig kontrollerende etter § 23-7. Godkjenningen gis i forskjellige tiltaksklasser.


Ansvarlig kontrollerende for prosjektering
skal kontrollere at prosjekteringsgrunnlaget og de prosjekterte løsningene er dokumentert og i samsvar med krav i bygningslovgivningen.

Ansvarlig kontrollerende for utførelsen har ansvar for å kontrollere at det foreligger tilstrekkelig prosjektert grunnlag for utførelsen. Kontrolløren skal også se til at utførelsen er dokumentert å samsvare med krav og tillatelser gitt i bygningslovgivningen og prosjekteringsgrunnlaget.

– Disse rollene kan innehas av samme person.


Etter Byggesaksforskriften skal 
kontrollerende også:

  • Planlegge og gjennomføre kontroll og foreta sluttkontroll
  • Levere grunnlag for gjennomføringsplan, utarbeide sluttrapport og kontrollerklæring
  • Kontrollere samsvar med krav og melde avvik til ansvarlig foretak
  • Påse at avvik blir lukket
  • Koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig kontrollerende, og bidra til å koordinere kontrollen der det er flere ansvarlig kontrollerende

 

Uavhengighet:

Loven stiller krav til uavhengighet. Kontrolløren skal ikke ha personlige eller økonomiske tilknytninger som kan påvirke rollen.

Ta kontakt med det enkelte by-kontor for videre tilbud på uavhengig kontroll.