Prosjekteringsledelse

Novaform tilbyr prosjekteringsledelse for større utbyggingsprosjekter. I Novaform er prosjektleder og prosjekteringsleder som regel ikke samme person. Prosjekteringsleder styrer prosjekteringen i større prosjekter.