Prosjekteringsledelse

Novaform tilbyr prosjekteringsledelse for større utbyggingsprosjekter. Ofte er prosjektleder og prosjekteringsleder samme person. Prosjekteringsleder styrer prosjekteringen i større prosjekter.