Kårevikvegen

VA-Anlegg Kårevikvegen

Etablering og sanering av VA-Anlegg, Kårevikvegen Stord. Nye VA-ledninger, borehull, sjøledninger og ny pumpestasjon

Kort om jobben

Kunde: Stord Kommunalteknikk

År: 2017

Prosjektkostnad: Konfidensielt

Oppgaver: Byggeledelse