IMG_9189

SR-Bank Sotra – Etablering nytt kontor

Etablering av nytt bankkontor i bygg under oppføring. Etablere spredenett for ventilasjon, tilpasse etablert grunnsprinkling, spredenett sterk og svakstrøm samt innredningsarbeider. Bistå kunde i utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, kontrahering av entreprenører, utarbeide fremdriftsplan, byggeledelse i utførelsesfase og SHA oppfølging.

Kort om jobben

Kunde: Sparebank1 SR-Bank ASA

År: 2016

Prosjektkostnad: Konfidensielt

Oppgaver: Prosjekterings-ledelse, Byggeledelse, SHA Koordinator