SONY DSC

Ressurssenter Grannes skole

Prosjekteringsledelse og byggeledelse for nytt skolebygg/ressurssenter ved Grannes skole, for funksjonshemmet- og multifunksjons hemmet elever, samt opparbeidelse av ny infrastruktur og lekeområder ute.

Kort om jobben

Kunde: Sola kommune

År: 2012-2016

Prosjekttype: Skole

Kategori: Offentlige bygg

Prosjektkostnad: 80 MNOK

Oppgaver: Prosjekterings-ledelse, Ansvarlig søker, Byggeledelse, Byggherreombud

Bilder

Andre referanser