SONY DSC

Ressurssenter Grannes skole

Prosjekteringsledelse og byggeledelse for nytt skolebygg/ressurssenter ved Grannes skole, for funksjonshemmet- og multifunksjons hemmet elever, samt opparbeidelse av ny infrastruktur og lekeområder ute.

Kort om jobben

Kunde: Sola kommune

År: 2012-2016

Segment: Bygg, Industri

Kategori: Formålsanlegg, Formålsbygg, Lekeplass, Undervisning

Region: Rogaland

Prosjektkostnad: 80 MNOK

Oppgaver: Prosjekterings-ledelse, Ansvarlig søker, Byggeledelse, Byggherreombud

Bilder