Fasade-skisse

Minde avlastningsbarnehage

Uavhengig kontroll av utførelse ved bygging av midlertidig modulbygg for Minde avlastningsbarnehage.

Kort om jobben

Kunde: Bergen kommune. Etat for utbygging

År: 2014-2015

Prosjektkostnad: 10 mill

Oppgaver: