Myklebust-felt-cb-61213

Lavblokker Myklebust Felt CB 6,12,13

Oppføring av 14 stk leiligheter i lavblokker for førstegangsetablerte, 8 stk sosialboliger og øvrige leiligheter legges ut på åpent marked.

Kort om jobben

Kunde: Sola kommune

År: 2013 - 2015

Prosjektkostnad: 153 mill

Oppgaver: Prosjekterings-ledelse, Byggeledelse, SHA Koordinator, Ansvarlig søker, Byggherreombud