Kca Deutag - lagerbygg

Lagerbygg KCA Deutag

Rege Invest AS er byggherre for prosjektet «nybygg for KCA Deutag» og byggene for Archer og SR til sammen 3 bygg.

Prosjektet omfatter bygging av et kombinasjonsbygg for KCA Deutag, Archer og SR samt opparbeiding av tomt og uteareal.

Formålet med prosjektet er å hindre uautorisert materiell eller personell i å nå installasjonene via forsyningskjeden som bygger på selskapenes krav til sikring av forsyninger og materiell til oljeindustrien. Det settes krav til sikring gjennom hele forsyningskjeden fra leverandør, via transportkjeden, forsyningsbasen, havneområder og fartøy, til installasjonene.

Kontraktstype NS 8407

Kort om jobben

Kunde: Rege Invest AS

År: 2018 - 2019

Segment: Bygg

Kategori: Logistikk/lager, Logistikkbygg

Region: Vestland

Prosjektkostnad: 35 MNOK

Oppgaver: SHA Koordinator