1966

Hove Gård – VVA og Tomtearbeider

Prosjektet omfatter byggeledelse for utbygging av infrastruktur VVA, tomter, parkeringshus, støyskjerming, nærenergi ( lokal varmesentral), kabelanlegg, samt lek og grøntanlegg.

Kort om jobben

Kunde: Hove Utbyggingsselskap AS / Sandnes Kommune

År: 2013 - 2015

Prosjektkostnad: 42 mill

Oppgaver: Byggeledelse, Ansvarlig søker

Bilder