Site_140926-03

Forlegning og byggherrerigg for ny Ulriksstunnel

Ansvarlig søker for etablering av 2 forlegningsrigger og 1 større kontorrigg i Arna for nye Ulrikstunnellen Arna-Bergen

Kort om jobben

Kunde: Skanska Norge AS

År: 2014-2015

Prosjektkostnad: 20 mill

Oppgaver: Ansvarlig søker