florvaag-1

Florvaag Hus AS – Prosjektledelse og HMS/SHA ledelse

Prosjektledelse og HMS/SHA ledelse ved Florvaag Hus AS sine prosjekter i Bergensregionen. Daglig oppfølging av prosjekter, utarbeide prosjekttilpassede SHA planer gjennomgå og oppdatere internkontrollsystem.

Kort om jobben

Kunde: Forvaag Hus AS

År: 2017

Prosjektkostnad: Konfidensielt

Oppgaver: Prosjekterings-ledelse, SHA Koordinator