Fantoft-familieleiligheter

Fantoft familieboliger. Fasadereperasjoner

SHA koordinator utførelse for fasadereperasjoner på 2 boligblokker, delvis over jernbanespor.

Kort om jobben

Kunde: Studentsamskipnaden i Bergen.

År: 2014

Oppgaver: SHA Koordinator